Bà 2.15 trang 32 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.15 trang 32 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Trong mỗi trường hợp sau, tìm các giá trị của k sao cho đồ thị của hàm số...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Trong mỗi trường hợp sau, tìm các giá trị của k sao cho đồ thị của hàm số \(y =  - 2x + k\left( {x + 1} \right)\)

LG a

Đi qua gốc tọa độ \(O\)

Lời giải chi tiết:

Đồ thị hàm số đi qua điểm \(O\left( {0;0} \right)\)

\(\begin{array}{l} \Leftrightarrow 0 =  - 2.0 + k\left( {0 + 1} \right)\\ \Leftrightarrow k = 0\end{array}\)

LG b

Đi qua điểm \(M(-2 ; 3)\)

Lời giải chi tiết:

Đồ thị hàm số đi qua điểm \(M\left( { - 2;3} \right)\)

\(\begin{array}{l} \Leftrightarrow 3 =  - 2.\left( { - 2} \right) + k\left( { - 2 + 1} \right)\\ \Leftrightarrow 3 = 4 - k\\ \Leftrightarrow k = 1\end{array}\)

LG c

Song song với đường thẳng \(y = \sqrt 2 x\)

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(\begin{array}{l}y =  - 2x + k\left( {x + 1} \right)\\ \Leftrightarrow y =  - 2x + kx + k\\ \Leftrightarrow y = \left( {k - 2} \right)x + k\end{array}\)

Đồ thị hàm số song song đường thẳng \(y = \sqrt 2 x\)

\(\begin{array}{l} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}k - 2 = \sqrt 2 \\k \ne 0\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}k = 2 + \sqrt 2 \\k \ne 0\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow k = 2 + \sqrt 2 \end{array}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close