Bài 2.14 trang 32 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.14 trang 32 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Vẽ đồ thị của mỗi hàm số sau :...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Vẽ đồ thị của mỗi hàm số sau :

LG a

 \(y = 2x – 3;\)

Lời giải chi tiết:

Đồ thị \(y = 2x – 3\)

Giao điểm với trục tung: \((0; -3)\)

Giao điểm với trục hoành: \(\left( {{3 \over 2};0} \right)\)

LG b

\(y =  - {1 \over 2}x + 1;\)

Lời giải chi tiết:

Đồ thị \(y =  - {1 \over 2}x + 1\)

Giao điểm với trục tung: \((0; 1)\)

Giao điểm với trục hoành: \(\left( {2;0} \right)\)

LG c

\(y = {{\sqrt 3 } \over 2}x + 2.\)

Lời giải chi tiết:

Đồ thị \(y = {{\sqrt 3 } \over 2}x + 2\)

Giao điểm với trục tung : \((0 ; 2)\).

Giao điểm với trục hoành : \(\left( { - {4 \over {\sqrt 3 }};0} \right)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close