Bài 2.1 trang 62 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.1 trang 62 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số trong các đoạn các chữ số cách đều số đứng giữa thì giống nhau?

Quảng cáo

Đề bài

Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số trong đó các chữ số cách đều số đứng giữa thì giống nhau?

Lời giải chi tiết

Các số cần tìm có dạng \(\overline {abcba} \) với \(a \in \left\{ {1,2,...,9} \right\},\) \(b,c\in \left\{ {0,1,...,9} \right\}.\)

\(a \ne 0\) nên có \(9\) cách chọn

\(b\) có \(10\) cách chọn

\(c\) có \(10\) cách chọn

Theo quy tắc nhân có \(9.10.10 = 900\) số.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài