Bài 2.4 trang 62 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.4 trang 62 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ trong khoảng ( 2000 ; 3000 ) có thể tạo nên bằng các chữ số 1 , 2 ,3 ,4 ,5 ,6 nếu...

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ trong khoảng ( 2000 ; 3000 ) có thể tạo nên bằng các chữ số 1 , 2 ,3 ,4 ,5 ,6 nếu

LG a

Các chữ số của nó không nhất thiết khác nhau ?

Lời giải chi tiết:

Các số lẻ trong khoảng \(\left( {2000;3000} \right)\) có dạng \(\overline {2abc} \)

Với a và b thuộc tập \(\left\{ {1,2,3,4,5,6} \right\}\) và c thuộc \(\left\{ {1,3,5} \right\}.\)

\(a\) có \(6\) cách chọn

\(b\) có \(6\) cách chọn

\(c \in \left\{ {1;3;5} \right\}\) nên có \(3\) cách chọn.

Vậy có \(6.6.3 = 108\) số.

LG b

Các chữ số của nó khác nhau ?

Lời giải chi tiết:

Chữ số c có 3 cách chọn.

b có \(6 - 2 = 4\) cách

a có \(6 - 3 = 3\) cách.

Vậy có \(3.4.3 = 36\) số.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close