Bài 2.3 trang 62 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.3 trang 62 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Một đoàn tàu có bốn tao đỗ ở sân ga . Có bốn hành khách bước lên tàu. Hỏi...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Một đoàn tàu có bốn toa đỗ ở sân ga. Có bốn hành khách bước lên tàu. Hỏi

LG a

Có bao nhiêu trường hợp có thể xảy ra về cách chọn toa của bốn hành khách ?

Lời giải chi tiết:

Ta đánh số các toa tàu là 1, 2, 3, 4 và kí hiệu bốn người là A, B, C, D.

Người A có 4 cách chọn toa tàu.

Người B có 4 cách chọn toa tàu.

Người C có 4 cách chọn toa tàu.

Người D có 4 cách chọn toa tàu.

Theo quy tắc nhân có \(4.4.4.4 = 256\) trường hợp.

LG b

Có bao nhiêu trường hợp mà mỗi toa có một người lên?

Lời giải chi tiết:

Người A có 4 cách chọn toa tàu.

Người B có 3 cách chọn toa tàu.

Người C có 2 cách chọn toa tàu.

Người D có 1 cách chọn toa tàu.

Theo quy tắc nhân có \(4.3.2.1 = 24\) trường hợp.

LG c

Có bao nhiêu trường hợp mà một toa có ba người lên, một toa có một người lên và hai toa còn lại không có ai lên ?

Lời giải chi tiết:

Ta đánh số các toa tàu là 1, 2, 3, 4 và kí hiệu bốn người là A, B, C, D.

Mỗi tình huống tương ứng với một bộ \(\left( {a,b,c,d} \right)\) trong đó \(a,b,c,d\) theo thứ tự là số toa mà người A, B, C, D chọn \(\left( {1 \le a \le 4,1 \le b \le 4,1 \le c \le 4,1 \le d \le 4} \right)\)

Các tập hợp gồm bốn số \(\left\{ {a,b,c,d} \right\}\) có đúng ba số bằng nhau là \(\left\{ {1,1,1,2} \right\},\left\{ {1,1,1,3} \right\},\left\{ {1,1,1,4} \right\},\)

\(\left\{ {2,2,2,1} \right\},\)\(\left\{ {2,2,2,3} \right\},\left\{ {2,2,2,4} \right\},\)\(\left\{ {3,3,3,1} \right\},\left\{ {3,3,3,2} \right\},\)\(\left\{ {3,3,3,4} \right\},\)\(\left\{ {4,4,4,1} \right\},\left\{ {4,4,4,2} \right\},\left\{ {4,4,4,3} \right\}.\)

Bằng cách hoán vị các số của mỗi tập của 12 tập trên ta được số cách cần tìm là \(4.12 = 48\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close