Bài 2.6 trang 62 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.6 trang 62 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Có bao nhiêu số tự nhiên lớn hơn 4000 có 4 chữ số được tạo thành từ các chữ số 1, 3 , 5 ,7 nếu...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Có bao nhiêu số tự nhiên lớn hơn 4000 có 4 chữ số được tạo thành từ các chữ số 1, 3 , 5 ,7 nếu

LG a

Các chữ số của nó không nhất thiết khác nhau ?

Lời giải chi tiết:

Các số như vậy có dạng \(\overline {abcd} \)

Với a thuộc \(\left\{ {5,7} \right\}\) còn \(b,c\) và \(d\) thuộc \(\left\{ {1,3,5,7} \right\}\).

Chữ số \(a\) có \(2\) cách chọn

Chữ số \(b\) có \(4\) cách chọn

Chữ số \(c\) có \(4\) cách chọn

Chữ số \(d\) có \(4\) cách chọn

Vậy có \(2.4.4.4 = 128\) số.

LG b

Các chữ số của nó khác nhau ?

Lời giải chi tiết:

Chữ số a có 2 cách chọn, b có 3 cách, c có 2 cách và d có 1 cách.

Vậy có \(2.3.2 = 12\) cách. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close