Bài 1.8 trang 8 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.8 trang 8 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho hai tam giác ABC và DEF. Xét các mệnh đề sau...

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai tam giác ABC và DEF. Xét các mệnh đề sau

P : “\(\widehat A = \widehat D,\widehat B = \widehat E\) ”

Q : “Tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF”

Phát biểu mệnh đề P ⇒ Q. Hỏi mệnh đề này đúng hay sai, tại sao ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mệnh đề P ⇒ Q phát biểu là: Nếu P thì Q.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

“Nếu \(\widehat A = \widehat D,\widehat B = \widehat E\) thì tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF”.

Mệnh đề này đúng.

Loigiaihay.com

 • Bài 1.9 trang 8 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.9 trang 8 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Xét hai mệnh đề P : “7 là số nguyên tố” Q : “6! + 1 chia hết cho 7”...

 • Bài 1.10 trang 8 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.10 trang 8 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Xét hai mệnh đề P : “6 là số nguyên tố” Q : “5! + 1 chia hết cho 6”

 • Bài 1.11 trang 8 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.11 trang 8 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Gọi X là tập hợp tất cả các học sinh lớp 10 ở trường em. Xét mệnh đề chứa biến...

 • Bài 1.12 trang 8 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.12 trang 8 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Xét các câu sau đây : a. Tất cả các học sinh ở trường em đều phải học luật giao thông. b. Có một học sinh lớp 12 ở trường em có điện thoại di động.

 • Bài 1.13 trang 8 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.13 trang 8 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho mệnh đề chứa biến P(x) : với x là số nguyên. Xác định tính đúng – sai của các mệnh đề sau đây :...

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close