Bài 1.55 trang 17 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.55 trang 17 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Chọn đáp án đúng...

Quảng cáo

Đề bài

Gọi X là tập nghiệm của phương trình \(\cos \left( {{x \over 2} + {{15}^o}} \right) = \sin x.\) Khi đó

(A) \({240^o} \in X\)             (B) \({290^o} \in X\)

(C) \({220^o} \in X\)              (D) \({200^o} \in X\)

Lời giải chi tiết

Chọn phương án (B) vì với \(x = {290^o}\), ta có 

\(\cos \left( {{290^o \over 2} + {{15}^o}} \right) = \cos {160^o} =  - \cos {20^o}\) và \(\sin {290^o} =  - \sin {70^o} =  - \cos {20^o}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close