Bài 1.54 trang 17 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.54 trang 17 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Chọn đáp án đúng...

Quảng cáo

Đề bài

Nếu \(P = {{\cos {{70}^o} + \cos {{10}^o}} \over {\cos {{35}^o}\cos {5^o} - \sin {{35}^o}\sin {5^o}}}\) thì

(A) \(P = 2\cos {40^o}\)                 (B) \(P = 1\)

(C) \(P = \sqrt 3 \)                           (D) \(P = {{\sqrt 3 } \over 2}\)

Lời giải chi tiết

Chọn phương án (C) vì \(P = {{2\cos {{30}^o}\cos {{40}^o}} \over {\cos \left( {{{35}^o} + {5^o}} \right)}} = 2\cos {30^o} = \sqrt 3 \)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài