Bài 1.43 trang 13 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.43 trang 13 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Lập mệnh đề phủ định của mệnh đề "Với mọi n thuộc N, {n^2} + n + 1 là số nguyên tố”. Mệnh đề phủ định đó đúng hay sai ?

Quảng cáo

Đề bài

Lập mệnh đề phủ định của mệnh đề

“\(\forall n \in N,{n^2} + n + 1\)  là số nguyên tố”.

Mệnh đề phủ định đó đúng hay sai ?

Lời giải chi tiết

Mệnh đề phủ định là

“\(\exists n \in N,{n^2} + n + 1\)  không là số nguyên tố”.

Mệnh đề phủ định đúng.

Ví dụ với \(n = 4\) thì \({n^2} + n + 1 = 21\)  chia hết cho 3 nên là hợp số.

Loigiaihay.com

 • Bài 1.44 trang 13 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.44 trang 13 SBT Đại số 10 Nâng cao. Hãy phát biểu và chứng minh định lí đảo của định lí sau (nếu có) rồi sử dụng thuật ngữ điều kiện cần và đủ để phát biểu gộp cả hai định lí thuận và đảo: Nếu hai số dương bằng nhau thì trung bình cộng và trung bình nhân của chúng bằng nhau.

 • Bài 1.45 trang 13 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.45 trang 13 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Chứng minh các định lí sau bằng phương pháp phản chứng :...

 • Bài 1.46 trang 13 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.46 trang 13 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho mệnh đề chứa biến P(m ; n) : “n chia hết cho m” với m là số nguyên dương, n là các số tự nhiên. Xác định tính đúng – sai của các mệnh đề sau :

 • Bài 1.47 trang 13 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.47 trang 13 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho A và B là hai tập hợp hữu hạn. Kí hiệu |A| là số phần tử của tập hợp A...

 • Bài 1.48 trang 13 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.48 trang 13 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Tìm A giao B.

Quảng cáo
close