Bài 1.46 trang 13 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.46 trang 13 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho mệnh đề chứa biến P(m ; n) : “n chia hết cho m” với m là số nguyên dương, n là các số tự nhiên. Xác định tính đúng – sai của các mệnh đề sau :

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho mệnh đề chứa biến \(P(m ; n)\) : “n chia hết cho m” với m là số nguyên dương, n là các số tự nhiên. Xác định tính đúng – sai của các mệnh đề sau :

LG a

\(P(4 ; 5);\)

Lời giải chi tiết:

\(P\left( {4;5} \right)\) phát biểu là \(5\) chia hết cho \(4\).

Mệnh đề sai

LG b

\(P(2 ; 4);\)

Lời giải chi tiết:

\(P\left( {2;4} \right)\) phát biểu là \(4\) chia hết cho \(2\).

Mệnh đề đúng

LG c

\(\forall n \in N,\forall m \in N^*,P\left( {m;n} \right);\)

Lời giải chi tiết:

Mệnh đề sai

LG d

\(\exists m \in N*,\forall n \in N,P\left( {m;n} \right);\)

Lời giải chi tiết:

Mệnh đề đúng (vì với \(m = 1\) thì \(n\) chia hết cho \(m\) với mọi \(n\))

LG e

\(\exists n \in N,\forall m \in N^*,P\left( {m;n} \right).\)

Lời giải chi tiết:

Mệnh đề đúng (vì với \(n = 0\) thì \(n\) chia hết cho \(m\) với mọi \(m\))

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close