Bài 1.42 trang 12 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.42 trang 12 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Xét các mệnh đề chứa biến sau : P(x) : “x là một kĩ sư”, Q(x) : “x là một người có tay nghề” và R(x) : “x là một người có thu nhập cao”. Gọi X là tập hợp toàn thể loài người. Hãy diễn đạt bằng lời các mệnh đề sau :...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Xét các mệnh đề chứa biến sau :

\(P(x)\) : “x là một kĩ sư”, \(Q(x)\) : “x là một người có tay nghề” và \(R(x)\) : “x là một người có thu nhập cao”. Gọi X là tập hợp toàn thể loài người. Hãy diễn đạt bằng lời các mệnh đề sau :

LG a

\(\forall x \in X,P\left( x \right) \Rightarrow Q\left( x \right);\)

Lời giải chi tiết:

Nếu một người là kĩ sư thì người đó có tay nghề.

LG b

\(\forall x \in X,\overline {Q\left( x \right)}  \Rightarrow \overline {R\left( x \right)}; \)

Lời giải chi tiết:

Nếu một người không có tay nghề thì người đó không có thu nhập cao.

LG c

\(\forall x \in X,P\left( x \right) \Rightarrow {\rm P}\left( x \right).\)

Lời giải chi tiết:

Nếu một người là kĩ sư thì người ấy có thu nhập cao.

Loigiaihay.com

 • Bài 1.43 trang 13 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.43 trang 13 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Lập mệnh đề phủ định của mệnh đề "Với mọi n thuộc N, {n^2} + n + 1 là số nguyên tố”. Mệnh đề phủ định đó đúng hay sai ?

 • Bài 1.44 trang 13 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.44 trang 13 SBT Đại số 10 Nâng cao. Hãy phát biểu và chứng minh định lí đảo của định lí sau (nếu có) rồi sử dụng thuật ngữ điều kiện cần và đủ để phát biểu gộp cả hai định lí thuận và đảo: Nếu hai số dương bằng nhau thì trung bình cộng và trung bình nhân của chúng bằng nhau.

 • Bài 1.45 trang 13 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.45 trang 13 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Chứng minh các định lí sau bằng phương pháp phản chứng :...

 • Bài 1.46 trang 13 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.46 trang 13 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho mệnh đề chứa biến P(m ; n) : “n chia hết cho m” với m là số nguyên dương, n là các số tự nhiên. Xác định tính đúng – sai của các mệnh đề sau :

 • Bài 1.47 trang 13 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.47 trang 13 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho A và B là hai tập hợp hữu hạn. Kí hiệu |A| là số phần tử của tập hợp A...

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close