Bài 1.3 trang 7 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.3 trang 7 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Nêu mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau :...

Quảng cáo

Đề bài

Nêu mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau :

P : “Tứ giác ABCD đã cho nội tiếp được trong đường tròn”

Q : “Tam giác ABC đã cho là tam giác cân”

R : “13 có thể biểu diễn được thành tổng của hai số chính phương”

H : “\({2^{13}} - 1\)  là một số nguyên tố”

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phủ định của mệnh đề P là mệnh đề "Không phải P".

Lời giải chi tiết

a. \(\overline P \)  : “Tứ giác ABCD đã cho không nội tiếp được trong đường tròn”

b. \(\overline Q \)  : “Tam giác ABC đã cho không phải là tam giác cân”

c. \(\overline R \)   : “Số 13 không thể biểu diễn thành tổng của hai số chính phương”

d. \(\overline H \)   : “Số \({2^{13}} - 1\)  không là số nguyên tố”.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close