Bài 1.4 trang 7 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.4 trang 7 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho tam giác ABC với đường trung tuyến AM. Xét hai mệnh đề:...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho tam giác ABC với đường trung tuyến AM. Xét hai mệnh đề:

P : “Tam giác ABC vuông tại A”

Q : “Trung tuyến AM bằng nửa cạnh BC”

LG a

Phát biểu mệnh đề P ⇒ Q và cho biết mệnh đề này đúng hay sai.

Phương pháp giải:

Mệnh đề P ⇒ Q phát biểu là "Nếu P thì Q".

Lời giải chi tiết:

“Nếu tam giác ABC đã cho vuông tại A thì trung tuyến AM bằng nửa cạnh BC”.

Mệnh đề này đúng.

LG b

Phát biểu mệnh đề P ⇔ Q và cho biết mệnh đề này đúng hay sai.

Phương pháp giải:

Mệnh đề P ⇔ Q phát biểu là "P nếu và chỉ nếu Q" hoặc "P khi và chỉ khi Q".

Lời giải chi tiết:

“Tam giác ABC đã cho vuông tại A nếu và chỉ nếu trung tuyến AM bằng nửa cạnh BC”.

Mệnh đề này đúng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close