Bài 1.4 trang 7 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.4 trang 7 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho tam giác ABC với đường trung tuyến AM. Xét hai mệnh đề:...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho tam giác ABC với đường trung tuyến AM. Xét hai mệnh đề:

P : “Tam giác ABC vuông tại A”

Q : “Trung tuyến AM bằng nửa cạnh BC”

Phát biểu mệnh đề P ⇒ Q và cho biết mệnh đề này đúng hay sai.

Phương pháp giải:

Mệnh đề P ⇒ Q phát biểu là "Nếu P thì Q".

Lời giải chi tiết:

“Nếu tam giác ABC đã cho vuông tại A thì trung tuyến AM bằng nửa cạnh BC”.

Mệnh đề này đúng.

Phát biểu mệnh đề P ⇔ Q và cho biết mệnh đề này đúng hay sai.

Phương pháp giải:

Mệnh đề P ⇔ Q phát biểu là "P nếu và chỉ nếu Q" hoặc "P khi và chỉ khi Q".

Lời giải chi tiết:

“Tam giác ABC đã cho vuông tại A nếu và chỉ nếu trung tuyến AM bằng nửa cạnh BC”.

Mệnh đề này đúng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close