Bài 1.5 trang 7 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.5 trang 7 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Xét mệnh đề R : “Vì 120 chia hết cho 6 nên chia hết cho 9”. Nếu viết mệnh đề R dưới dạng “P ⇒ Q”, hãy nêu nội dung của các mệnh đề P và Q. Hỏi mệnh đề R đúng hay sai, tại sao ?

Quảng cáo

Đề bài

Xét mệnh đề R : “Vì 120 chia hết cho 6 nên chia hết cho 9”

Nếu viết mệnh đề R dưới dạng “P ⇒ Q”, hãy nêu nội dung của các mệnh đề P và Q.

Hỏi mệnh đề R đúng hay sai, tại sao ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mệnh đề P ⇒ Q chỉ sai khi P đúng, Q sai.

Lời giải chi tiết

P : “120 chia hết cho 6”

Q : “120 chia hết cho 9”

Mệnh đề R sai vì P đúng Q sai.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close