Bài 1.6 trang 7 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.6 trang 7 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho hai mệnh đề: P : “42 chia hết cho 5”. Q : “42 chia hết cho 10”. Phát biểu mệnh đề P ⇒ Q. Hỏi mệnh đề này đúng hay sai, tại sao ?

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai mệnh đề

P : “42 chia hết cho 5”

Q : “42 chia hết cho 10”

Phát biểu mệnh đề P ⇒ Q. Hỏi mệnh đề này đúng hay sai, tại sao ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mệnh đề P ⇒ Q chỉ sai khi P đúng Q sai.

Lời giải chi tiết

P ⇒ Q: “Nếu 42 chia hết cho 5 thì 42 chia hết cho 10”.

Mệnh đề này đúng vì P là mệnh đề sai (cho dù Q đúng hay sai).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close