Bài 1.27 trang 11 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.27 trang 11 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho A={0;2;4;6;8;10}, B={0;1;2;3;4;5;6}, C={4;5;6;7;8;9;10},...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho \(A = \left\{ {0;2;4;6;8;10} \right\}\), \(B = \left\{ {0;1;2;3;4;5;6} \right\}\) và \(C = \left\{ {4;5;6;7;8;9;10} \right\}\). Hãy tìm

LG a

\(A \cap \left( {B \cap C} \right)\)

Lời giải chi tiết:

\(B \cap C = \left\{ {4;5;6} \right\}\)

\(A \cap \left( {B \cap C} \right) = \left\{ {4;6} \right\}\)  

LG b

\(A \cup \left( {B \cup C} \right)\)

Lời giải chi tiết:

\(B \cup C = \left\{ {0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10} \right\}\)

\(A \cup \left( {B \cup C} \right) = \left\{ {0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10} \right\}\)

LG c

\(A \cap \left( {B \cup C} \right)\)

Lời giải chi tiết:

\(A \cap \left( {B \cup C} \right) = \{0;2;4;6;8;10\}\)

LG d

\(\left( {A \cup B} \right) \cap C\)

Lời giải chi tiết:

\(A \cup B = \left\{ {0;1;2;3;4;5;6;8;10} \right\}\)  

Vậy \(\left( {A \cup B} \right) \cap C = \left\{ {4;5;6;8;10} \right\}\)

LG e

\(\left( {A \cap B} \right) \cup C\)

Lời giải chi tiết:

\(A \cap B = \left\{ {0;2;4;6} \right\}\)  

Vậy \(\left( {A \cap B} \right) \cup C = \left\{ {0;2;4;5;6;7;8;9;10} \right\}\)  

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close