Bài 1.25 trang 11 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.25 trang 11 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho A là tập hợp các hình bình hành có bốn góc bằng nhau, B là tập hợp các hình chữ nhật, C là tập hợp các hình thoi và D là tập hợp các hình vuông. Hãy nêu mối quan hệ giữa các tập nói trên.

Quảng cáo

Đề bài

Cho A là tập hợp các hình bình hành có bốn góc bằng nhau, B là tập hợp các hình chữ nhật, C là tập hợp các hình thoi và D là tập hợp các hình vuông.

Hãy nêu mối quan hệ giữa các tập nói trên.

Lời giải chi tiết

Ta có:

Hình bình hành có bốn góc bằng nhau là hình chữ nhật và ngược lại nên A=B.

Hình vuông cũng là hình chữ nhật nên \(D \subset B = A \)

Hình vuông cũng là hình thoi nên \(D \subset C \)

Hình vuông vừa là hình thoi vừa là hình chữ nhật nên \(D = B \cap C\)

Vậy \(A = B;D \subset B = A;\) \(D \subset C;D = B \cap C\) 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close