Bài 1.2 trang 7 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.2 trang 7 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Nêu mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xác định xem mệnh đề phủ định đó đúng hay sai:...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Nêu mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xác định xem mệnh đề phủ định đó đúng hay sai:

P : “Phương trình \({x^2} + x + 1 = 0\) có nghiệm”

Phương pháp giải:

Phủ định của mệnh đề P là mệnh đề "Không phải P".

Lời giải chi tiết:

\(\overline P \): “Phương trình \({x^2} + x + 1 = 0\) vô nghiệm”.

\(\overline P \) là mệnh đề đúng.

Q : “Năm 2000 là năm nhuận”

Lời giải chi tiết:

\(\overline Q \)  : “Năm 2000 không phải là năm nhuận”.

\(\overline Q \)  là mệnh đề sai.

R : “327 chia hết cho 3”

Lời giải chi tiết:

\(\overline R \)  : “Số 327 không chia hết cho 3”.

\(\overline R \)  là mệnh đề sai.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close