Báo cáo thực hành: Tham quan thiên nhiên

Ghi tên động vật quan sát thấy vào bảng sau đây và đánh dấu (√) định rõ môi trường sống và vị trí phân loại của chúng (nếu rõ được tên lớp hay ngành thì cần ghi cụ thể)

Quảng cáo

Đề bài

Ghi tên động vật quan sát thấy vào bảng sau đây và đánh dấu (√) định rõ môi trường sống và vị trí phân loại của chúng (nếu rõ được tên lớp hay ngành thì cần ghi cụ thể)

Nhóm động vật nào gặp nhiều nhất tại sao ?

Nhóm động vật nào gặp ít nhất , tại sao ?

Thiếu hẳn nhóm động vật nào , tại sao ?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Tên động vật tìm thấy nhiều nhất: Ve sầu, châu chấu vì nơi thăm quan ở đồng cỏ, có một số cây lớn và đang thời điểm thăm quan là thời điểm phát triển của châu chấu và ve sầu (mùa hè)

Tên động vật nhìn thấy ít nhất là ếch vì ếch thường xuyên hoạt động về ban đêm

Thiếu hẳn nhóm động vật sống ở dưới nước như Lớp Cá xương....vì địa điểm thăm quan không có ao hồ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài