Bạn nào đúng trang 105 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Quan sát hình 27, Lan cho rằng vì MB = MC nên điểm M nằm trên tia phân giác của góc xAy.

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 27, Lan cho rằng vì MB = MC nên điểm M nằm trên tia phân giác của góc xAy.

Minh cho rằng chưa đủ yếu tố để kết luận điểm M nằm trên tia phân giác của góc xAy. Em hãy giúp hai bạn có một kết luận đúng nhé.

 

Lời giải chi tiết

Bạn Minh đúng, bạn Lan sai.

Để M nằm trên tia phân giác của góc xAy thì MB = MC chưa đủ mà cần phải có thêm \(MB \bot Ax\) và \(MC \bot Ay.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close