Bạn nào đúng 3 trang 48 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập An cho rằng số nghịch đảo của số 1 là số 1.

Quảng cáo

Đề bài

An cho rằng số nghịch đảo của số 1 là số 1. Bình cho rằng số nghịch đảo của số 0 là số 0. Hiền cho rằng số nghịch đảo của số a là \({1 \over a}\). Theo em bạn nào đúng. Vì sao ?

Lời giải chi tiết

An đúng, vì 1.1 = 1.Bình sai.vì 0.0 = 0, mà \(0 \ne 1.\)

Hiền sai, vì nếu a = 0 thì \(a.{1 \over a} \ne 1.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close