Hoạt động 7 trang 48 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Một tấm bìa hình chữ nhật có diện tích là

Quảng cáo

Đề bài

Một tấm bìa hình chữ nhật có diện tích là \({2 \over 7}{m^2}\), chiều dài là \({2 \over 3}m\). Tính chiều rộng của tấm bìa đó.

Gọi x là chiều rộng của hình chữ nhật, ta có :  \(x.{2 \over 3} = {2 \over 7}\)                     (1)

Như vậy  :                   \(x = {2 \over 7}:{2 \over 3}\)      (2)

Nhân hai vế của (1) với \({3 \over 2}\), ta có :

\(x.{2 \over 3}.{3 \over 2} = {2 \over 7}.{3 \over 2}\)

\(x = {2 \over 7}.{3 \over 2}\)   (3)                 (vì \({2 \over 3}.{3 \over 2} = 1\))

Từ (2) và (3) suy ra :  \({2 \over 7}:{2 \over 3} = {2 \over 7}.{3 \over 2}\)

Vậy chia \({2 \over 7}\) cho \({2 \over 3}\) là nhân \({2 \over 7}\) với \({3 \over 2}\) (\({3 \over 2}\) là nghịch đảo của \({2 \over 3}\)).

Lời giải chi tiết

Chiều rộng của tấm bìa đó là: \({2 \over 7}:{2 \over 3} = {3 \over 7}(m).\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close