Thử tài bạn 5 trang 48 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tìm số nghịch đảo của :

Quảng cáo

Đề bài

Tìm số nghịch đảo của : \({2 \over 5}; - 13;{{ - 11} \over {17}};{a \over b}\left( {a,b \in {\rm Z},a \ne 0,b \ne 0} \right)\).

Lời giải chi tiết

Số nghịch đảo của: \({2 \over 5}; - 13;{{ - 11} \over {17}};{a \over b}(a,b \in Z,a \ne 0,b \ne 0)\)  lần lượt là: \({5 \over 2};{1 \over { - 13}};{{17} \over { - 11}};{b \over a}.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close