Bạn nào đúng 4 trang 49 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập An và Huy cùng thực hiện phép tính

Quảng cáo

Đề bài

An và Huy cùng thực hiện phép tính :  \({{ - 5} \over {14}}:{7 \over {12}}\).

An giải : \({{ - 5} \over {14}}:{7 \over {12}} = {{ - 5} \over 2}:{1 \over {12}} = {{ - 5} \over 2}.{{12} \over 1} =  - 30\)

Huy giải : \({{ - 5} \over {14}}:{7 \over {12}} = {{ - 5} \over {14}}.{{12} \over 7} = {{ - 30} \over {49}}\)

Theo em, An và Huy ai đã giải đúng bài toán ?

Lời giải chi tiết

Bạn Huy đã trả lời đúng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close