Bạn nào đúng 1 chủ đề 6?

Giải bài tập Cho hàm số

Quảng cáo

Đề bài

Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = {x^2}\). Cúc nói: “Cho trước một giá trị của x ta tìm được chỉ một giá trị của y”. Hồng nói: “Cho trước một gái trị của y ta tìm được chỉ một giá trị của x”. Bạn nào đúng ?

Lời giải chi tiết

Bạn Cúc đúng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close