Bài tập cuối tuần Toán 3 tuần 9 - Đề 2 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Bài tập cuối tuần 9 - Đề 2 bao gồm các bài tập chọn lọc với dạng bài tập giúp các em ôn tập lại kiến thức đã được học trong tuần

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.

                  5dam + 15m =…?

20m                                     55m                                 65m   

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

            3km  = ….. hm

            4m 7dm  = …. dm

            6dam 5dm  = … dm

            8cm 8mm  = … mm

            2hm  = …. dam

Bài 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Chị hái được 12 quả cam, mẹ hái được nhiều gấp đôi số cam của chị. Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả cam ?

A. 24 quả                                    B. 62 quả

C. 72 quả                                    D. 82 quả

Bài 4: Tính(theo mẫu):

Mẫu: 5m + 5cm = 500cm + 5cm = 505cm.

a) 8m + 8mm= …………………………….

b) 5km – 5dam= …………………………..

c) 16hm – 8dam =…………………………

d) 6dam + 8m=  …………………………..

Bài 5: Tấm vải thứ nhất dài 24m. Tấm vải thứ hai dài gấp 4 lần tấm vải thứ nhất. Tấm vải thứ ba dài bằng \(\dfrac{1}{3}\) tấm vải thứ hai. Hỏi tấm vải thứ ba dài bao nhiêu mét?

Bài giải

………………………………………………………………………………………….......

………………………………………………………………………………………….......

………………………………………………………………………………………….......

………………………………………………………………………………………….......

Đáp số: ………………………….

Bài 6: Vẽ góc vuông đỉnh A cạnh AB, AC.

Lời giải chi tiết

Bài 1:

Phương pháp giải:

- Áp dụng cách đổi 1dam = 10m để đưa về cùng đơn vị đo là m.

- Thực hiện phép tính cộng bình thường.

Cách giải :

Ta có 1dam = 10m  nên 5dam = 50m

Do đó: 5dam + 15m = 50m  + 15m = 65m.

Vậy ta có kết quả như sau:

20m                               55m                               65m  

Bài 2:

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng đơn vị đo độ dài:

Cách giải :

                3km = 30hm

                4m 7dm = 47dm

                6dam 5dm = 605dm

                8cm 8mm = 88mm

                2hm = 20dam

Bài 3:

Phương pháp giải:

- Dạng toán: Gấp một số lên nhiều lần.

- Đổi: Gấp đôi = gấp 2 lần.

- Muốn tìm số quả cam mẹ hái được, ta lấy số cam chị hái được nhân với 2.

Cách giải :

Số quả cam mẹ hái được là:

12 × 2 = 24 (quả)

                             Đáp số: 24 quả cam.

=> Đáp án cần chọn là A.

Bài 4:

Phương pháp giải:

- Áp dụng bảng đơn vị đo độ dài để đưa các số đo độ dài về cùng một đơn vị.

- Thực hiện phép tính bình thường.

Cách giải :

a) 8m + 8mm=  8000mm + 8mm = 8008mm.

b) 5km – 5dam= 500dam – 5dam = 495dam.

c) 16hm – 8dam = 160dam – 8dam = 152dam.

d) 6dam + 8m=  60m + 8m = 68m.

Bài 5:

Phương pháp giải:

- Muốn tìm độ dài của tấm vải thứ hai, ta lấy độ dài của tấm vải thứ nhất nhân với 4.

- Muốn tìm độ dài của tấm vải thứ ba, ta lấy độ dài của tấm vải thứ hai chia cho 3.

Cách giải :

Tấm vải thứ hai dài số mét là:

24 × 4 = 96 (m)

Tấm vải thứ ba dài số mét là:

96 : 3 = 32 (m)

                         Đáp số: 32m vải

Bài 6:

Phương pháp giải:

Dùng ê-kê để vẽ góc vuông.

Cách giải :  

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close