Bài tập cuối tuần Toán 3 tuần 17 - Đề 2 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Bài tập cuối tuần 17 - Đề 2 bao gồm các bài tập chọn lọc với dạng bài tập giúp các em ôn tập lại kiến thức đã được học trong tuần

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức:

a) (125  +  73)  ×  7

  = ……………………

  = ……………………

b)  884  :  2  ×  5

  = ……………………

  = ……………………

c) 726  –  123   +  179

  = ……………………

  = ……………………

d)  201  –   21  +  7

  = ……………………

  = ……………………

Bài 2: Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài là 4dm, chiều rộng là 15cm.

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Đáp số : ...................

Bài 3: Tìm \(x\):

 a)  \(x\) :  7 × 5  =  375 + 40

      ……………………….

      ……………………….

      ……………………….

      ……………………….

      ……………………….

      ……………………….                       

    b)  \(x\) × 2  + 134  =  405 – 189

      ………………………............

      ………………………...........

      ………………………...........

      ………………………...........

      ………………………...........                  

      ………………………...........

Bài 4: Một hồ nước hình vuông cạnh 20m. Tính chu vi hồ nước đó.

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Đáp số : ...................

Bài 5: Một hình chữ nhật có chu vi là 240cm, chiều dài là 80cm. Tính:

a) Nửa chu vi hình chữ nhật.

b) Chiều rộng hình chữ nhật.

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Đáp số : ...................

Bài 6: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng là 14m. Chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Tính chu vi của mảnh vườn đó .

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Đáp số : ...................

Lời giải chi tiết

Bài 1: 

Phương pháp giải:

Cách thực hiện giá trị của biểu thức khi có dấu ngoặc: Ta thực hiện các phép tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Cách giải:

 a)  (125  +  73)  ×  7

  =    198   ×   7

  =         1386

 b)  884  :  2  ×  5

  =      442   ×  5

  =             2210

  c) 726  –  123   +  179

   =        603        +  179

   =                782

d)  201  –   21  +  7

  =         180      +  7

 =               187

Bài 2: 

Phương pháp giải:

- Đổi 4dm = 40cm.

- Tính chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng)  ×  2.

Cách giải:

Bài giải

Đổi: 4dm  = 40cm

Chu vi hình chữ nhật là:

(40 + 15) × 2 = 110 (m)

                            Đáp số: 110m

Bài 3: 

Phương pháp giải:

- Tính giá trị vế phải trước.

- Xác định vị trí của \(x\) trong phép tính rồi biến đổi về các dạng tìm \(x\) thông thường.

- Áp dụng các quy tắc:

+ Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

+ Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Cách giải:

      a)  \(x\) :  7  × 5   =  375 + 40

           \(x\) :  7  × 5   =     415

           \(x\) :  7          =  415  :  5

           \(x\) :  7          =       83

           \(x\)                =  83  ×  7

           \(x\)                =       581

     b)  \(x\) × 2  + 134 =  405 – 189

          \(x\) × 2  + 134 =      216

          \(x\) × 2            =  216 – 134

          \(x\) × 2            =        82

          \(x\)                  =  82  :  2           

          \(x\)                  =     41

Bài 4: 

Phương pháp giải:

Tính chu vi hình vuông = độ dài một cạnh × 4.

Cách giải:

Bài giải

Chu vi hồ nước là:

20  ×  4 = 80 (m)

                    Đáp số: 80m.

Bài 5: 

Phương pháp giải:

- Tính nửa chu vi hình chữ nhật  =  chu vi  :  2.

- Tính chiều rộng hình chữ nhật = nửa chu vi – chiều dài.

Cách giải:

a)  Nửa chu vi hình chữ nhật là:

240  :  2 = 120 (cm)

b)  Chiều rộng hình chữ nhật là:

120 – 80 = 40 (cm)

           Đáp số: a) 120cm ;

                     b) 40cm.

Bài 6:  

Phương pháp giải:

- Tính chiều dài hình chữ nhật = chiều rộng  ×  2.

- Tính chu vi hình hình chữ nhật = (chiều dài  +  chiều rộng)  ×  2.

Cách giải:

Bài giải

Chiều dài hình chữ nhật là:

14  ×  2 = 28 (m)

Chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là:

(28 + 14)  × 2 = 84 (m)

                               Đáp số: 84m. 

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close