Quảng cáo
 • Bài 3.12 trang 44

  Cho tam giác ABC có B = 135. Khẳng định nào sau đây là đúng?

  Xem lời giải
 • Bài 3.13 trang 44

  Cho tam giác ABC. Khẳng định nào sau đây là đúng?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 3.14 trang 44

  Tính giá trị của các biểu thức sau:

  Xem lời giải
 • Bài 3.15 trang 44

  Cho tam giác ABC có B = 60, C = 45,AC = 10. Tính a,R,S,r.

  Xem lời giải
 • Bài 3.16 trang 44

  Cho tam giác ABC có trung tuyến AM. Chứng minh rằng:

  Xem lời giải
 • Bài 3.17 trang 44

  Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng:

  Xem lời giải
 • Bài 3.18 trang 45

  Trên biển, tàu B ở vị trí cách tàu A 53km về hướng N34E. Sau đó, tàu B chuyển động thẳng đều với vận tốc có độ lớn 30 km/h về hướng đông và tàu A chuyển động thẳng đều với vận tốc có độ lớn 50 km/h để đuổi kịp tàu B. a) Hỏi tàu A cần phải chuyển động theo hướng nào? b) Với hướng chuyển động đó thì sau bao lâu tàu A đuổi kịp tàu B?

  Xem lời giải
 • Bài 3.19 trang 45

  Trên sân bóng chày dành cho nam, các vị trí gôn Nhà (Home plate), gôn 1 (First base), gôn 2 (Second base), gôn 3 (Third base) là bốn đỉnh của một hình vuông có cạnh dài 27,4 m. Vị trí đứng ném bóng (Pitcher’s mound) nằm trên đường nối gôn Nhà với gôn 2, và cách gôn Nhà 18,44 m. Tính các khoảng cách từ vị trí đứng ném bóng tới các gôn 1 và gôn 3.

  Xem lời giải