Bài tập 9 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho y là hàm số của biến số x. Giá trị tương ứng của x, y được cho trong bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

Cho y là hàm số của biến số x. Giá trị tương ứng của x, y được cho trong bảng sau:

x

-2

-1

0

1

2

y

-2

-1

0

1

2

 

a) Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và xác định các điểm biểu diễn các cặp giá trị (x ; y) tương ứng có trong bảng trên.

b) Em có nhận xét gì về các điểm vừa xác định trong câu a ?

Lời giải chi tiết

a)

 

b) Năm điểm A, O, B, C, D thẳng hàng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài