Bài tập 14 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Trong các trường hợp sau, đồ thị của hàm số y = ax nằm ở góc phần tư nào của mặt phẳng tọa độ Oxy ?

Quảng cáo

Đề bài

Trong các trường hợp sau, đồ thị của hàm số y = ax nằm ở góc phần tư nào của mặt phẳng tọa độ Oxy ?

a) a > 0

b) a < 0

Lời giải chi tiết

a)Đồ thị của hàm số y = ax nằm ở các góc phần tư I và III của mặt phẳng tọa độ Oxy nếu a > 0

b) Đồ thị của hàm số y = ax nằm ở góc phần tư thứ II và IV của mặt phẳng tọa độ Oxy nếu a > 0.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài