Bài tập 9 trang 128 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác nhọn ABC (AB < AC). Đường trung trực của BC cắt AC ở M. Chứng minh rằng AM + BM = AC.

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác nhọn ABC (AB < AC). Đường trung trực của BC cắt AC ở M. Chứng minh rằng AM + BM = AC.

Lời giải chi tiết

 

M thuộc đường trung trực của BC (gt)

=> MB = MC

Mà AM + MC = AC (\(M \in AC\))

Nên AM + MB = AC.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close