Bài tập 9 trang 12 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 9 trang 12 VBT lịch sử 8: Giai đoạn chính của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Quảng cáo

Đề bài

Qua nội dung bài học, em hãy phác họa lại các giai đoạn chính của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII:

- Giai đoạn 1 (từ ngày 14 - 7 - 1789 đến ngày 10 - 8 - 1792):

- Giai đoạn 2 (từ ngày 10 - 8 - 1792 đến ngày 2 - 6 - 1793):

- Giai đoạn 3 (từ ngày 2 - 6 - 1793 đến ngày 27 - 7 - 1794):

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục III: Sự phát triển của cách mạng, trả lời tóm tắt.

Lời giải chi tiết

- Giai đoạn 1: Chế độ quân chủ lập hiến (từ ngày 14 - 7 - 1789 đến ngày 10 - 8 - 1792):

+ Ngày 14-7-1789: quần chúng cách mạng tấn công pháo đài Ba-xti.

+ Tháng 8-1789, Quốc hội thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.

+ Tháng 9-1791, Hiến pháp được thông qua, xác lập chế độ quân chủ lập hiến.

+ Tháng 4-1792, liên quân Áo-Phổ cùng phản động trong nước Pháp liên kết với nhau chống lại cách mạng.

+ Tháng 8-1792, nhân dân Pháp nổi dậy lật đổ sự thống trị của phái Lập hiến, đồng thời xóa bỏ chế độ phong kiến.

- Giai đoạn 2: nền cộng hòa (từ ngày 10 - 8 - 1792 đến ngày 2 - 6 - 1793):

+ Ngày 21-9-1792, nền cộng hòa đầu tiên của nước Pháp được thành lập.

+ Ngày 21-1-1793, vua Lu-I XVI bị đưa lên máy chém vì tội phản quốc.

+ Mùa xuân năm 1793, Anh và các nước phong kiến châu Âu liên kết tấn công Pháp. Phái Gi-rông-đanh không lo chống thù trong giặc ngoài mà chỉ lo củng cố quyền lực.

+ Ngày 2-6-1973, nhân dân Pháp dưới sự lãnh đạo của Rô-be-spie đứng lên khởi nghĩa, lật đổ phái Gi-rông-đanh.

- Giai đoạn 3: chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh (từ ngày 2 - 6 - 1793 đến ngày 27 - 7 - 1794):

+ Sau khi lật đổ phái Gi-rông-đanh, chính quyền cách mạng thuộc về phái Gia-cô-banh. Cách mạng lên tới đỉnh cao.

+ Chính quyền Gia-cô-banh thi hành nhiều chính sách tiến bộ.

+ Ngày 26-6-1794, Liên minh chống Pháp bị đánh bại và tan rã.

+ Ngày 27-7-1794, tư sản phản cách mạng tiến hành đảo chính. Nền chuyên chính Gia-cô-banh chấm dứt.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close