Bài tập 11 trang 14 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 11 trang 14 VBT lịch sử 8: Đánh giá về bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu ý kiến đánh giá của em về bản Tuyên ngôn về Nhân quyền và Dân quyền.

- Mặt tiến bộ:

- Mặt hạn chế:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung của bản Tuyên ngôn về Nhân quyền và Dân quyền, rút ra nhận xét, đánh giá.

Lời giải chi tiết

Bản Tuyên ngôn về Nhân quyền và Dân quyền:

- Mặt tiến bộ: 

+ Phản ánh ý chí, nguyện vọng của quần chúng nhân dân về một xã hội mà ở đó: con người được hưởng mọi quyền tự do, bình đẳng; một xã hội tràn ngập tình yêu thương giữ con người với con người.

+ Đề cao tư tưởng: chủ quyền đất nước thuộc về nhân dân.

=> Như vậy, có thể thấy, bản Tuyên ngôn này đã thể hiện rất rõ tính chất tiến bộ và tính thời đại sâu sắc.

- Mặt hạn chế: tuyên ngôn chỉ bảo vệ quyền lợi của giai cấp tư sản.

+ Thừa nhận quyền tư hữu tài sản là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. 

=> Đồng nghĩa với việc: phủ nhận quyền bình đẳng xã hội thật sự giữa con người với con người; hợp pháp hóa sự bất bình đẳng về tài sản và sự bóc lột của người giàu đối với người nghèo.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close