Bài tập 14 trang 15 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 14 trang 15 VBT lịch sử 8: Vai trò của quần chúng nhân dân trong cách mạng tư sản Pháp

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy nêu ngắn gọn về vai trò của quần chúng nhân dân trong Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào tiến trình của cách mạng tư sản Pháp để rút ra nhận xét, đánh giá.

Lời giải chi tiết

Vai trò của quần chúng nhân dân trong Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII:

- Có vai trò quyết định trong quá trình phát triển, từng bước đưa cách mạng đạt đến đỉnh cao.

- Là động lực chính, lực lượng tham gia đông đảo nhất của cách mạng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close