Bài tập 12 trang 14 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 12 trang 24 VBT lịch sử 8: Nhân vật Rô-be-spie

Quảng cáo

Đề bài

Em có hiểu biết gì về nhân vật Rô-be-spie?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 3: Chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh, tham khảo thêm sách, báo, internet để trả lời.

Lời giải chi tiết

- Rô-be-spie là luật sư trẻ tuổi, có tài hùng biện

- Ông là con người tính tình cương trực, một lòng trung thành. Ông nổi tiếng là “con người không thể mua chuộc”.

- Ông luôn tích cực bảo vệ quyền lợi của nhân dân. Là vị lãnh tụ xuất sắc của phái Gia-cô-banh.

- Dưới sự lãnh đạo của Rô-be-spie, nhân dân Pháp đã đánh bại thù trong giặc ngoài, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và nền chuyên chính dân chủ cách mạng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close