Bài tập 13 trang 14 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 13 trang 14 VBT lịch sử 8: Nền chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh được thiết lập

Quảng cáo

Đề bài

Sau khi nền chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh được thiết lập, chính quyền cách mạng đã làm gì? Đánh dấu x vào ô trống trước ý trả lời đúng:

☐ Xử tử vua Lu-I XVI.

☐ Kiên quyết trừng trị bọn phản cách mạng, giải quyết những yêu cầu của nhân dân về ruộng đất và tịch thu toàn bộ ruộng đất của tư sản.

☐ Tịch thu ruộng đất của Giáo hội và quý tộc trốn ra nước ngoài, chia thành những khoảnh nhỏ bán cho nông dân.

☐ Xây dựng quân đội cách mạng hùng mạnh để đối phó với bên ngoài.

☐ Thành lập Ủy ban cứu nước, trưng thu lúa mì bán cho dân nghèo.

☐ Quy định mức lương cho công nhân.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 3: Chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh để trả lời.

Lời giải chi tiết

☒ Tịch thu ruộng đất của Giáo hội và quý tộc trốn ra nước ngoài, chia thành những khoảnh nhỏ bán cho nông dân.

☒ Xây dựng quân đội cách mạng hùng mạnh để đối phó với bên ngoài.

☒ Thành lập Ủy ban cứu nước, trưng thu lúa mì bán cho dân nghèo.

☒ Quy định mức lương cho công nhân.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close