Bài tập 10 trang 13 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 10 trang 13 VBT lịch sử 8: Điền mốc thời gian phù hợp với các sự kiện của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền những mốc thời gian phù hợp với các sự kiện lịch sử dưới đây về cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII:

Thời gian

Sự kiện lịch sử

1789

- Khai mạc Hội nghị ba đẳng cấp.

 

- Cuộc tấn công vào pháo đài Ba-xti. Cách mạng bùng nổ.

 

- Quốc hội thông qua Tuyên ngôn về Nhân quyền và Dân quyền.

 

- Hiến pháp được thông qua, xác lập chế độ quân chủ lập hiến.

 

- 80 vạn quân Phổ tràn vào nước Pháp.

 

- Nhân dân Pa-ri đứng lên lật đổ sự thống trị của Đại tư sản.

 

- Nền Cộng hòa đầu tiên được thành lập.

 

- Vua Lu-i XVI bị đưa lên đoạn đầu đài.

 

- Quân Anh và các nước phong kiến châu Âu tấn công nước Pháp.

 

- Rô-be-spie lãnh đạo nhân dân Pa-ri lật đổ phái Gi-rông-đanh và giành được thắng lợi.

 

- Liên minh chống Pháp bị đánh bại và bắt đầu tan rã.

 

- Rô-be-spie và các bạn chiến đấu của ông bị bắt và bị xử tử.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 2: Mở đầu thắng lợi của cách mạng và mục III: Sự phát triển của cách mạng để trả lời.

Lời giải chi tiết

Thời gian

Sự kiện lịch sử

1789

- Khai mạc Hội nghị ba đẳng cấp.

14 - 7 - 1789

- Cuộc tấn công vào pháo đài Ba-xti. Cách mạng bùng nổ.

Tháng 8 - 1789

- Quốc hội thông qua Tuyên ngôn về Nhân quyền và Dân quyền.

Tháng 9 - 1791

- Hiến pháp được thông qua, xác lập chế độ quân chủ lập hiến.

Tháng 8 - 1792

- 80 vạn quân Phổ tràn vào nước Pháp.

10 - 8 - 1792

- Nhân dân Pa-ri đứng lên lật đổ sự thống trị của Đại tư sản.

21 - 9 - 1792

- Nền Cộng hòa đầu tiên được thành lập.

21 - 1 - 1793

- Vua Lu-i XVI bị đưa lên đoạn đầu đài.

Đầu năm 1793

- Quân Anh và các nước phong kiến châu Âu tấn công nước Pháp.

2 - 6 - 1793

- Rô-be-spie lãnh đạo nhân dân Pa-ri lật đổ phái Gi-rông-đanh và giành được thắng lợi.

26 - 6 - 1794

- Liên minh chống Pháp bị đánh bại và bắt đầu tan rã.

27 - 7 - 1794

- Rô-be-spie và các bạn chiến đấu của ông bị bắt và bị xử tử.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close