Bài tập 7 trang 118 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho đoạn thẳng AB = 8 cm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng AB.

Quảng cáo

Đề bài

Cho đoạn thẳng AB = 8 cm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng AB.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải