Bài tập 5 trang 118 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hình chữ nhật ABCD, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Gọi tên các cặp góc đối đỉnh có trên hình vẽ.

Quảng cáo

Đề bài

Cho hình chữ nhật ABCD, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Gọi tên các cặp góc đối đỉnh có trên hình vẽ.

Lời giải chi tiết

 

Trong hình vẽ có các cặp góc đối đỉnh là: AOD và BOC; AOB và COD

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài