Bài tập 6 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và đánh dấu các điểm A (-2 ; 2), B (3 ; 2), C (3 ; -4), D(-2 ; -4). Tứ giác ABCD là hình gì ?

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và đánh dấu các điểm A (-2 ; 2), B (3 ; 2), C (3 ; -4), D(-2 ; -4). Tứ giác ABCD là hình gì?

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài