Bài tập 6 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tìm hai số x, y biết rằng:

Quảng cáo

Đề bài

Tìm hai số x, y biết rằng:

\({x \over 4} = {y \over 7}\) và \(x + y = 55\)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Áp dụng tính chất: \({a \over b} = {c \over d} = {{a + c} \over {b + d}}\) , ta có: \({x \over 4} = {y \over 7} = {{x + y} \over {4 + 7}} = {{55} \over {11}} = 5\)

\({x \over 4} = 5 \Rightarrow x = 4.5 = 20;{y \over 7} = 5 \Rightarrow y = 7.5 = 35\)

Vậy x = 20; y = 35.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close