Bài tập 5 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Lập tất cả các tỉ thức có thể được từ các tỉ thức sau:

Quảng cáo

Đề bài

Lập tất cả các tỉ thức có thể được từ các tỉ thức sau:

\({9 \over {21}} = {{12} \over {2,8}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Khi \(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\), ta có a.d= b.c. Từ đó suy ra các tỉ lệ thức

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & {9 \over {2,1}} = {{12} \over {2,8}} \Rightarrow {9 \over {12}} = {{2,1} \over {2,8}}  \cr  & {{2,1} \over 9} = {{2,8} \over {12}};{{2,8} \over {2,1}} = {{12} \over 9} \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close