Bài tập 4 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hàm số

Quảng cáo

Đề bài

Cho hàm số \(y = g\left( x \right) = {{20} \over x}\)

a) Tính: \(g(4)\,\,;\,\,g(2)\,\,;\,\,g\left( {{1 \over 5}} \right)\)

b) Hãy điền các giá trị tương ứng của hàm số vào bảng sau:

x

-3

-2

-1

1

2

3

4

\(g(x) = {{20} \over x}\)

 

 

 

 

 

 

 

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)g(4) = {{20} \over 4} = 5;g(2) = {{20} \over 2} = 10;  \cr  & g(1) = {{20} \over 1} = 20;g\left( {{1 \over 5}} \right) = 20:{1 \over 5} = 100. \cr} \)

b)

x

-3

-2

-1

1

2

3

4

\(g(x) = {{20} \over x}\)

\( - 6{2 \over 3}\)

-10

-20

20

10

\(6{2 \over 3}\)

5

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài