Bài tập 16 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho -2x > 4x. Hỏi x là số dương hay âm ?

Quảng cáo

Đề bài

Cho \(-2x > 4x.\) Hỏi x là số dương hay âm ?

Lời giải chi tiết

Ta có \(-2 > -4\) và \( - 2x >  - 4x \Rightarrow x > 0\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài