Bài tập 12 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho a < b. Hãy so sánh:

Quảng cáo

Đề bài

Cho \(a < b\). Hãy so sánh:

\(3a\) với \(3b\) ; \(4a - 2\) với \(4b - 2.\)

Lời giải chi tiết

• Ta có \(a < b\) và \(3 > 0\) nên \(3a < 3b\)

• Ta có \(a < b\) và \(4 > 0\) nên \(4a < 4b \Rightarrow 4a - 2 < 4b - 2\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close