Bài tập 14 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho 6x > 7x. Hỏi x là số dương hay âm ?

Quảng cáo

Đề bài

Cho \(6x > 7x.\) Hỏi x là số dương hay âm ?

Lời giải chi tiết

Ta có \(6 < 7\) và \(6x < 7x \Rightarrow x > 0\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài