Bài tập 15 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho -3x > -2x. Hỏi x là số dương hay âm ?

Quảng cáo

Đề bài

Cho \(-3x > -2x.\) Hỏi x là số dương hay âm ?

Lời giải chi tiết

Ta có \(-3 < -2\) và \( - 3x >  - 2x \Rightarrow x < 0\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài