Bài tập 14 trang 70 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập a) Quan sát hình vẽ bên dưới và hãy tìm chiều của cây:

Quảng cáo

Đề bài

a) Quan sát hình vẽ bên dưới và hãy tìm chiều của cây:

b) Một người đo chiều cao của cái tháp được đặt ở cách xa người đó 1500 m bằng cách cong 5 ngón tay lại để che hết cái tháp (xem hình vẽ). Biế cánh tay người đó dài 1 m và ngón tay cao 5cm. Em hãy tính xem tháopcao bao nhiêu ?

 

Lời giải chi tiết

a)

 

\(AC = AH + HC = 2,1 + 1,4 \)\(\,= 3,5(m)\)

∆ABC có KH // BC

\( \Rightarrow {{AK} \over {AB}} = {{AH} \over {AC}}\) (hệ quả của định lý Thales)

\( \Rightarrow {{1,5} \over {AB}} = {{2,1} \over {3,5}}\)

\(\Rightarrow AB = {{1,5.3,5} \over {2,1}} = 2,5(m)\)

Vậy chiều cao của cây là 2,5m

b)

 

IK = 5cm = 0,05m

∆MNQ có IK //NQ

\( \Rightarrow {{IK} \over {NQ}} = {{MK} \over {MQ}}\) (hệ quả định lý Thales)

\(\eqalign{  &  \Rightarrow {{0,05} \over {NQ}} = {1 \over {1500}}  \cr  &  \Rightarrow NQ = 0,05.1500 = 75(m) \cr} \)

Vậy tháp cao 75m

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close