Bài tập 12 trang 134 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Trong các hình sau, hình nào có tâm đối xứng. Hãy xác định tâm đối xứng cảu các hình đó.

Quảng cáo

Đề bài

Trong các hình sau, hình nào có tâm đối xứng. Hãy xác định tâm đối xứng cảu các hình đó.

Lời giải chi tiết

Hình a), c), e) có tâm đối xứng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close